I-Word Foundation Amavidiyo


Ukucabanga Nekusasa, by UHarold W. Percival, iye yamenyezelwa abaningi njengencwadi ephelele kunazo zonke ezake zabhalwa ngoMuntu Nasemhlabeni. Ishicilelwe iminyaka engaphezu kwengu-70, iveza ukukhanya okuhle emibuzweni ejulile eyake yadida isintu. Ikhasi lethu levidiyo libandakanya isethulo somsindo samakhasi okuqala ama-3 we Isingeniso nokubona, usebenzisa amagama kaPercival uqobo, ngendlela engajwayelekile Ukucabanga Nekusasa ibhaliwe.
UHarold W. Percival wachaza ulwazi lwakhe olunamandla, olumangalisayo lokuqaphela i-Consciousness esanduleleni se-magnum opus yakhe, Ukucabanga Nekusasa. Lesi yisibonelo kuphela lapho kusetshenziswe isabizwana somuntu wokuqala “mina” encwadini. UMnu. Percival uthe uncamela ukuthi le ncwadi izimele ngokwayo futhi ingathonywa ubuntu bakhe. Le vidiyo iwukufundwa kwayo yonke Isandulelo Sombhali.
Ividiyo engezansi ihlanganisa umsindo ophelele Isingeniso-sonke isahluko sokuqala-kuya Ukucabanga Nekusasa nguHarold W. Percival. Lokhu kufundwa kuvela kushicilelo lwe-11.
Le ncazelo ye-Alcoholism isuka Ukucabanga Nekusasa, ebhalwe nguHarold W. Percival.
Le ncazelo yokwethembeka isuka ku Ukucabanga Nekusasa, ebhalwe nguHarold W. Percival.
Le ncazelo Yokucabanga Okungadali Imicabango ivela Ukucabanga Nekusasa, ebhalwe nguHarold W. Percival.
Umfundi we Ukucabanga Nekusasa, uJoe, uxoxa ngemicabango yakhe ngale ncwadi nendlela eyakuthinta ngayo ukuphila kwakhe.